RESELLERNIC.IR

ریسلر نیک


نسخه نمایشی کنترل پانل مدیریتی دامنه های ملی ایران مخصوص نمایندگان و زیرنمایندگان

کنترل پانل ویژه نمایندگان

ادرس کنترل پانل : http://www.irtld.com/resellers

شناسه کاربری : admin-demo@irtld.com

رمز ورود : admin-demo


کنترل پانل ویژه زیر نمایندگان

ادرس کنترل پانل : http://www.irtld.com/resellers

شناسه کاربری : user-demo@irtld.com

رمز ورود : user-demo


توجه : هر نماینده میتواند بر اساس آدرس دامنه خود ادرس کنترل پانل زیرنمایندگان خود را ایجاد کند

جهت اطلاعات بیشتر به بخش پرسش و پاسخ مراجعه کنید