قوانین و مقررات

اینجانب تمام قوانین ذیل را مطالعه و تایید می نمایم

قوانین جرایم اینترنتی

مقررات مرکز ثبت دامنه ایرنیک

  1. مدت زمان تایید شارژ حساب کاربری به هرشکل ( افلاین و برخط ) بعد از یک روز کاربری توسط تیم پشتیبانی تایید و در حساب کاربری کاربر درج و فعال میگردد
  2. برگشت وجه بدلیل انصراف کاربر تا زمانی که این سامانه با مرکز ثبت دامنه قرارداد دارد امکان پذیر نیست و کاربر میبایست تمام اعتبار خود را مصرف کند
  3. این سامانه فقط مسئول پرداخت وجه ریالی سرویس های مرکز ثبت دامنه است و هیچگونه مسئولیتی درقبال مشکلات ناشی در سامانه مرکز ثبت دامنه ایرنیک ندارد
  4. استفاده از سامانه سرویس فقط برای ارائه سرویس های مرکز ثبت دامنه است لذا با اشخاصی که از این سامانه برای مقاصد تعریف نشده مانند مانیتورینگ و سرویس بک اوردر و ..... که در منو کاربری ناحیه کاربری تعریف نشده استفاده کند برخورد و حساب کاربریشان با تمام اعتبار مسدود میگردد

پشتیبانی فقط بصورت ایمیل یا تیکت صورت میگیرد و مجموعه از پشتیبانی حضوری و تلفنی معذور است