حساب های بانکی ما

بانک ملت : روح اله عبادی
شماره حساب : 2001498340
شماره کارت : 6104337957563149
کد شبا
: IR080120000000002001498340

مدت زمان لازم جهت بررسی و تائید پرداخت های نقدی بین 1تا 7 روز کاری است .  لذا پیشنهاد ما پرداخت بصورت انلاین میباشد